Mẫu biên bản hoàn trả mặt bằng cho thuê, văn phòng cho thuê

Mẫu đơn hoàn trả mặt bằng

Mẫu biên bản hoàn trả mặt bằng, nhà cho thuê chuẩn nhất – Bạn đang băn khoăn về việc soạn thảo biên bản hoàn trả mặt bằng. Sau đây là mẫu biên bản hoàn trả mặt bằng để bạn đọc tham khảo:

Biên bản hoàn trả mặt bằng, nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên hoàn trả và bên nhận hoàn trả về việc chuyển đổi sở hữu nhà cho thuê sau khi hai bên đã thỏa thuận. Việc lập biên bản cho trường hợp bàn giao này cũng khá đơn giản nhưng các bạn cần lưu ý rằng nếu biên bản không đúng với quy cách và đầy đủ nội dung thì có thể sẽ gây ra những rắc rối không đáng có về sau.

Nhằm giúp các bạn tránh đi những rủi ro đó, Chuyển Nhà 24H mời các bạn tham khảo ngay “Mẫu biên bản bàn giao hoàn trả nhà cho thuê” sau. Đây là mẫu biên bản được trình bày chuẩn, đầy đủ nhất về các khoản mục. Các bạn chỉ cần tải về và điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào là sẽ có ngay một biên bản bàn giao hoàn trả đúng quy cách.

Nội dung của Mẫu biên bản bàn giao hoàn trả mặt bằng, nhà cho thuê dành cho công ty đi thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

–o0o–

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ MẶT BẰNG CHO THUÊ
SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

– Căn cứ theo Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày…tháng…năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN HOÀN TRẢ (BÊN A): CÔNG TY …………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………….

– Địa chỉ:…………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: …………………………………………………………….

BÊN HOÀN TRẢ (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………. .

– Số CMND:………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao hoàn trả Căn nhà số: ….. tại…với nội dung như sau:

– Tổng diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Tài sản thiết bị:…………………………………………..

+ ………………………………………………………………………………………

+ ………………………………………………………………………………………

Bên thuê đã bàn giao hoàn trả đầy đủ cho bên cho thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên cho thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung như trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập làm 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao hoàn trả kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê dành cho công ty

Mẫu đơn hoàn trả mặt bằng
Mẫu đơn hoàn trả mặt bằng, nhà cho thuê 2020

Nội dung của Mẫu biên bản bàn giao hoàn trả mặt bằng, nhà cho thuê dành cho cá nhân đi thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰  ⃰  ⃰  ⃰

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ NHÀ CHO THUÊ

Hôm nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:

Đại diện bên thuê nhà (Bên A):

Họ và tên:

CMND số:…… cấp ngày: ……  tại: ……

Đại diện bên cho thuê nhà (Bên B):

Họ và tên: ……

CMND số: …… cấp ngày: ……  tại: ……

Đã cùng nhau tiến hành việc bàn giao hoàn trả căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung như sau:

  • Về diện tích sử dụng:

Nhà 4 tầng; diện tích mặt bằng 80m2, tổng diện tích sủ dụng ước tính là 380m2.

  • Về trang thiết bị trong nhà:

Tầng 1:

–          01 cửa sổ 02 cánh;

–          03 bóng đèn tuýt;

–          01 bóng đèn ốp trần ngoài hiên;

–          01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;

–          01 máy bơm nước Italia.

Tầng 2:

–          01 bộ cửa đi 01 cánh;

–          01 bộ cửa sổ 04 cánh;

–          02 hộp đèn tuýt;

–          02 đèn hắt tường;

–          02 đèn ốp trần;

–          01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;

–          01 bình nóng lạnh.

Tầng 3 – 4: gồm tất cả trang thiết bị như tầng 2

Tầng 5:

–          02 bộ cửa đi 01 cánh;

–          02 hộp đèn tuýt;

–          02 đèn ốp trần.

Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị như liệt kê ở trên, và toàn bộ chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ các trang thiết bị vẫn đang trong tình trạng hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập làm 02 bản gốc, có giá trị pháp lý tương đương, mỗi bên giữ một bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, năm……

Bên cho thuê nhà

(Bên A)

Bên thuê nhà

(Bên B)

Mẫu Biên bản bàn giao hoàn trả mặt bằng, nhà cho thuê” là biên bản được viết sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao mặt bằng, nhà cho thuê giữa hai bên. Trên đây là 02 biểu mẫu phù hợp dành cho cá nhân hay công ty, tổ chức đi thuê mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo về dịch vụ hoàn trả mặt bằng tại Chuyển Nhà 24H tại đây!