Phương thức thanh toán

MÃ: 88888996688

 

Phương thức thanh toán dịch vụ tại Chuyển Nhà 24H

Sau khi khách hàng đã nghiệm thu toàn bộ tài sản của mình sẽ tiến hành thanh toán dịch vụ qua 2 hình thức:

  • Thanh toán trực tiếp: khách hàng có thể trả tiền mặt cho tài xế xe tải
  • Thanh toán online: khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản