Tổng Hợp Các Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hàng Hóa Chuẩn Nhất

biên bản bàn giao hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa là gì? Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán sẽ tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng như quy cách, số lượng cũng như số lượng. Khi giao hàng bên nhận và bên giao phải ký nhận về số lượng hàng đã giao nhằm xác định quyền & trách nhiệm đối với bên còn lại. Cùng Chuyển Nhà 24H xem và tải về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa trong bài viết sau đây nhé!

Biên bản bàn giao hàng hóa là gì?

Biên bản bàn giao hàng hóa hay giao nhận hàng là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế. Bên bán đã giao hàng & bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của cả 2 bên trước đó.

  • Biên bản này sẽ được làm ngay sau khi hợp đồng mua bán đã được ký kết.
  • Biên bản giao nhận hàng hóa phải chứa đựng đầy đủ những thông tin của các bên tham gia lẫn món hàng được giao.
  • Nhằm tránh anh hưởng vẻ kính tế cũng như tránh xay ra những sai sót về hàng hóa và tiền bạc.
  • Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng sản phẩm, hàng hóa cho bên mua thì bên này sẽ phải kiểm tra rồi ký xác nhận theo đúng như quy định.
biên bản bàn giao hàng hóa
Biên bản bàn giao hàng hóa hay giao nhận hàng là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế

Nội dung trong biên bản bàn giao hàng hóa

  • Tên của đơn vị bán hàng
  • Ngày tháng năm
  • Bên nhận hàng: tên công ty, địa chị, người đại điện, chức vụ, điện thoại
  • Bên giao hàng: Tên công ty, địa chị, người đại diện, chức vụ, điện thoại
  • Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng và đơn giá…..
  • Chữ ký xác nhận,….

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa số 1

Sau đây là mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa. Trong mẫu biên bản giao nhận này, cần phải đặc biệt chú ý thông tin Bên giao, bên nhận và thông tin chi tiết của hàng hóa cần giao nhận. Qua đó bảo đảm giá trị của Biên bản sau khi hai bên ký xác nhận.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng .…….., 2 bên gồm:
BÊN BÁN:
BÊN ………………………………………………………………………………………………………….
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..
Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ……………………………………… Fax: ………………………………………………
Mã số thuế : …………………………………………………………………………………………………………
(Sau đây được gọi tắt là Bên A)
BÊN MUA:
BÊN ……………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………..
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ………………………………………………….. Fax: ……………………………………
Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………………….
(Sau đây được gọi tắt là Bên B)
Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………………..….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và 2 bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:
Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Điều 2. Số lượng, đơn giá và trị giá.
– Số lượng: ………………………………………………………………………………………………….
– Tương đương với Trị giá: theo HD……………………………………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).
Điều 3. Bên A xác nhận đã giao & bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ………………………………… với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A vào trước ngày …./……/20…..
Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng như cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A sẽ có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.
Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành hai bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký vào ngày  tháng  năm 20...

Hôm nay, ngày….. tháng  năm 20, tại………………., chúng tôi gồm:
I/.BÊN NHẬN: ………………………………………………………………
(Sau đây sẽ gọi là bên A)
Địa chỉ : ……………………………………………………..…………….……
Đại diện :……………….…… Chức vụ:……………………………….……….
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
II/.BÊN GIAO : ………………………………………………………………
(Sau đây sẽ gọi là bên B)
Địa chỉ : …………………………………………………………………….…
Số điện thoại : ……………………Fax: ……………………………………………
Đại diện : …………………….Chức vụ: …………………………..………….
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, và nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:
III/. DANH MỤC CÁC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT Tên loạivhàng hóa ĐVT Qui cách đóng gói Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng
1.
2.
3.

IV/.KẾT LUẬN:
– Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng mẫu mã, chủng loại, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký vào ngày … tháng … năm 20….
– Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo đúng mục III.
– Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu bắt đầu từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
– Biên bản này được lập thành hai bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Xem thêm: Khi Vận Chuyển Hàng Hóa Đường Bộ Cần Giấy Tờ Gì? Và Những Lưu Ý Cần Biết
Hy vọng với bài viết về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa đúng chuẩn bên trên của Chuyển Nhà 24H, có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn. Ngoài ra nếu bạn có thắc mắc hay nhu cầu gì về các vấn đề liên quan đế dịch vụ vận chuyển, hãy liên hệ ngay với chúng tôi Chuyển Nhà 24H để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất nhé!