Luật Cho Thuê Nhà Trọ 2021 Và Thông Tin Bạn Cần Biết

luật cho thuê nhà trọ

Đa số người lao động tỉnh, sinh viên hiện nay ở tại các thành phố lớn đều thuê phòng trọ, nhà trọ để sinh sống. Do vì thị trường nhà đất đắt đỏ thì việc mua cho mình 1 ngôi nhà riêng là điều không hề dễ. Song song với mẫu Hợp đồng thuê nhà, thì để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên nắm rõ những quy định của pháp luật về việc thuê nhà. Trong trường hợp bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng, bạn cũng sẽ có căn cứ để giải quyết và tránh bị thiệt hại.  Hãy cùng Chuyển Nhà 24H tìm hiểu về luật cho thuê nhà trọ 2021 mới nhất hiện nay trong bài viết sau đây!

Thời hạn cho thuê theo luật cho thuê nhà trọ

 • Nếu các bạn không thuê nhà trong 1 khoảng thời gian xác định & trả tiền thuê nhà hàng tuần, quý vị là một người thuê nhà theo tuần, và quý vị hoặc chủ nhà cho thuê có thể chấm dứt việc thuê nhà trong vòng bảy ngày kể từ khi gửi THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN.
 • Nếu bạn thuê nhà trong 1 khoảng thời gian xác định, việc thuê nhà của bạn chấm dứt khi khoảng thời gian trên kết thúc mà không cần phải thông báo. Ví dụ, nếu thời hạn thuê nhà là 1 năm sẽ kết thúc khi hết 1 năm.
Quy định về luật cho thuê nhà trọ
Về thời hạn cho thuê
 • Nếu các bạn nợ tiền thuê nhà, chủ nhà cho thuê của các bạn phải gửi cho các bạn 1 bản thông báo được gọi là THÔNG BÁO TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ HAY DỜI ĐI ít nhất là trong vòng 5 ngày. Quý vị phải trả tiền thuê nhà mà các bạn còn nợ hay chuyển đi trong vòng năm ngày đó. Chủ nhà cho thuê khi đó có thể nộp một đơn xin tịch thu nhà cho tòa án.Quý vị có thể bị tịch thu nhà và mất quyền đến khu nhà ở xã hội trong vòng tối đa ba năm.
 • Nếu các bạn không thuê nhà trong 1 khoản thời gian xác định & trả tiền thuê nhà hàng tháng, các bạn là 1 người thuê nhà theo tháng. Bạn hoặc chủ nhà cho thuê có thể chấm dứt việc thuê nhà trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN.

Hợp đồng thuê nhà trọ

 • Các bạn sẽ nộp khoản tiền đặt cọc, & tiền thuê nhà cho tháng đầu tiên và tháng cuối cùng vào thời điểm mà các bạn chuyển đến.
 • Khi quý vị thuê nhà, chủ nhà cho thuê phải nói cho các bạn BẰNG VĂN BẢN địa chỉ và tên của người quản lý, người chủ hay cá nhân khác mà những người này sẽ chấp nhận những THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN của quý vị.
bản hợp đồng thuê trọ
Quy định hợp đồng cho thuê nhà trọ
 • Bên thuê và chủ nhà cho thuê sẽ lập 1 bản hợp đồng thuê nhà phù hợp mà hợp đồng này sẽ do tòa án của bang cấp hiệu lực thi hành. Nếu những điều khoản của hợp đồng này không phù hợp với các quyền lợi do luật pháp bang hay liên bang bảo đảm, tòa án sẽ không cấp hiệu lực cho các điều khoản này.

Hành động khóa cửa không cho vào là hành vi bất hợp pháp

Nếu chủ nhà cho thuê, vào bất kỳ thời điểm nào, để chuyển các bạn đi và khóa cửa không cho vào mà không gửi trước cho các bạn một TRÁT ĐÒI HẦU TÒA & không cho các bạn cơ hội để có mặt tại tòa án, là không hợp pháp. Qúy vị có thể kiện Chủ nhà cho thuê về các thiệt hại nếu quý vị bị khóa cửa không cho vào một cách bất hợp pháp. Khoản tiền đặt cọc đây chính là khoản tiền mà các bạn phải trả trước khi chuyển đến. Điều này nhằm bảo đảm rằng sẽ giữ gìn nhà cửa này sạch sẽ & trong điều kiện tốt khi chuyển đi. Chủ nhà cho thuê của các bjan cần giữ khoản đăt cọc này vào 1 tài khoản người thuê nhà riêng. Trừ khi chủ nhà cho thuê đồng ý, các bạn không được dùng khoản đặt cọc này như tiền thuê nhà cho tháng cuối cùng. Khi các bạn chuyển đi, các bạn cần phải gửi cho Chủ nhà cho thuê một đơn yêu cầu bằng văn bản nói rõ rằng quý vị muốn nhận lại khoản đặt cọc bảo đảm này và gửi đến địa chỉ gửi thư cho Chủ nhà cho thuê. Chủ nhà cho thuê có 30 ngày kể từ ngày nhận thư để hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc đó cho các bạn. Nếu họ giữ toàn bộ hay 1 phần khoản đặt cọc này, họ phải gửi cho các bạn 1 danh sách cụ thể về các thiệt hại và chi phí.

Luật ở khu nhà ở xã hội

Các quyền & quy định đặc biệt sẽ áp dụng nếu quý vị sống trong 1 khu nhà ở xã hội. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đến Cơ quan Hỗ trợ về Luật theo số 1-888-534-5243 hay cơ quan quản lý khu nhà ở xã hội.

Một số quy định đối với Chủ nhà cho thuê

Vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình thuê mướn nhà, Chủ nhà cho thuê phải bảo đảm nơi cư trú ở trong điều kiện tốt và an toàn, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh tại các khu vực chung.

quy định với chủ nhà trọ cho thuê
Một số quy định đối với Chủ nhà cho thuê trọ
Căn hộ: Chủ nhà cho thuê cần cung cấp:

 • Dịch vụ xử lý rác, nước máy, xe chở rác, nước nóng và nhiệt;
 • Thiết bị điều hòa không khí, nếu được yêu cầu bằng văn bản trong bản hợp đồng thuê nhà

Khu nhà ở gia đình riêng biệt:

 • Người thuê thường phải quan tâm khu vực bãi cỏ trừ khi trong bản hợp đồng thuê nhà, Chủ nhà cho thuê quy định sẽ cung cấp những dịch vụ chăm sóc bãi cỏ này.
 • Người thuê chi trả những tiện nghi & việc xử lý rác thải, trừ khi trong hợp đồng thuê nhà, Chủ nhà cho thuê quy định sẽ cung cấp những dịch vụ này.

Theo luật cho thuê nhà trọ với những khắc phục và sửa chữa khác, các bạn và Chủ nhà cho thuê thỏa thuận để thực hiện sẽ chỉ có thể có hiệu lực nếu có 1 bản hợp đồng riêng bằng văn bản.

Quyền của bên chủ nhà cho thuê đến thăm ngôi nhà thuê

Người thuê cần phải đồng ý với quyền của Chủ nhà cho thuê đến căn nhà thuê.

 • Chủ nhà cho thuê phải gửi cho các bạn 1 bản thông báo về việc đến căn nhà thuê trước 24 giờ.
 • Các bạn phải cho phép Chủ nhà cho thuê đến căn nhà thuê để thực hiện hoạt động kiểm tra & sửa chữa thông thường, cũng như các mục đích hợp lý khác.
 • Chủ nhà chỉ có thể đến căn nhà thuê trong các thời điểm hợp lý, trừ khi là 1 trường hợp khẩn cấp, như hỏa hoạn hay ngập lụt hoặc để thực hiện những sửa chữa khẩn cấp.

Quyền lợi của chủ nhà cho thuê trọ

Nghĩa vụ chủ trọ
Các quyền lợi của chủ nhà theo luật cho thuê nhà trọ

Đối với sự an toàn về sức khỏe

Nếu các bạn vi phạm quy định về việc thuê nhà & điều này ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác, Chủ nhà cho thuê trọ sẽ gửi cho các bạn THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN rằng nếu các bạn không khắc phục việc này trong vòng 10 ngày, các bạn sẽ có 15 ngày để chuyển đi hoặc quý vị sẽ bị khởi kiện đối với việc tịch thu nhà. Nếu các bạn khắc phục điều này trong vòng 10 ngày, Chủ nhà cho thuê sẽ không thể tịch thu nhà của các bạn khi hết thời hạn 15 ngày trên.

Đối với những hành vi phạm tội

Chủ nhà cho thuê ngay lập tức sẽ nộp 1 bộ hồ sơ vụ án tịch thu nhà cho tòa án. Nếu bạn, hay bất kỳ ai sống với bạn,hay là khách của bạn phạm tội, có thể là: hành vi phạm tội liên quan đến ma túy tại hay gần với khu vực được thuê hoặc thực hiện hành vi phạm tội đe dọa đến sức khỏe, cũng như sự an toàn của người khác hoặc sự yên tĩnh trong căn nhà của họ. Chủ nhà cho thuê chỉ phải gửi cho các bạn 1 THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN trước 24 giờ so với thời gian chấm dứt việc thuê nhà của các bạn.

Đối với những trường hợp khẩn cấp

Nếu các bạn gây ra hỏa hoạn, ngập lụt hay nhưng tình huống KHẨN CẤP khác, Chủ nhà trọ cho thuê sẽ tịch thu nhà của các bạn trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi gửi một THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN.

Đối với những thiệt hại cho ngôi nhà hay căn hộ thuê trong quá trình thuê

Nếu cách bạn hoặc khách của các bạn gây ra thiệt hại vượt qua mức “hao mòn thông thường”. Chủ nhà cho thuê sẽ gửi cho các bạn THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN rằng các bạn có 10 ngày để thực hiện việc dọn sạch hay sửa chữa. Nếu các bạn không thực hiện việc sửa chữa trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được bản thông báo đó, Chủ nhà cho thuê trọ sẽ đến để sửa chữa thiệt hại hay dọn sạch căn nhà & gửi cho các bạn 1 hóa đơn cụ thể về việc dọn sạch và sửa chữa vào thời gian kế tiếp đến hạn nộp tiền thuê nhà của quý vị.

>> Xem thêm: Những Phòng Trọ Mà Bạn Tuyệt Đối Không Nên Thuê

Tài sản (những hạng mục tài sản mà các bạn để lại)

Nếu bạn bị tịch thu nhà, quận trưởng cảnh sát sẽ dán 1 bản thông báo trên cửa nhà của bạn. Bạn CHỈ CÓ 48 giờ để chuyển đi.
Nếu bạn để lại bất kỳ tài sản nào, bạn phải trả những gì mà bạn còn nợ chủ nhà cho thuê trước khi bạn có thể nhận lại những tài sản này.
Nếu bạn cho thuê cho rằng tài sản này không có giá trị, họ có thể vứt nó đi. Nếu bạn cho thuê cho rằng tài sản này có 1 giá trị nào đó, họ có thể gửi thư thông báo đến địa chỉ mới nhất của các bạn để cho bạn 2 phương án lựa chọn:

 • Bạn có thể lấy lại tài sản của mình trước 1 ngày nhất định & trả những khoản mà bạn vẫn còn nợ
 • Hay mếu bạn không lấy lại tài sản này, Chủ nhà cho thuê sẽ bán tài sản này đi & trừ số tiền này vào số tiền thuê nhà mà các bạn còn nợ. Bạn sẽ phải chi trả cho những chi phí của việc bán thanh lý & các chi phí lưu giữ đối với tài sản này.

Quyền lợi của người thuê trọ

Việc chuyển đến: Nếu Chủ nhà cho thuê không cho bạn chuyển đến, bạn phải gửi 1 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ để nhận lại tiền của mình & kèm theo 1 địa chỉ gửi thư của bạn. Bạn có thể sẽ phải khiếu nại lên Tòa án giải quyết những Khiếu nại Nhỏ để nhận lại khoản tiền của mình.

Việc sửa chữa: Nếu Chủ nhà cho thuê không bảo đảm nhà cửa được sửa sang đảm bảo & việc này ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự an toàn của bạn, bạn có thể thực hiện những hành động sau:
Sửa chữa & tiếp tục ở: nếu vấn đề này có thể được sửa chữa cùng với chi phí không quá 100 Đô la, các bạn hãy gửi cho chủ nhà cho thuê 1 THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN & cho biết rằng nếu họ không thực hiện việc sửa chữa trong vòng 14 ngày, bạn sẽ tự sửa chữa nó với chi phí tối đa là 100 Đô la & sẽ trừ khoản tiền này vào tiền thuê nhà trong tháng kế tiếp. Bạn phải gửi cho chủ nhà thuê 1 hóa đơn cụ thể những chi phí của việc sửa chữa này sau khi thực hiện xong; Hay
Sửa chữa & chuyển đi: theo luật cho thuê nhà trọ ạn phải gửi cho chủ nhà cho thuê 1 THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN và cho biết rằng nếu việc sửa chữa không được thực hiện trong vòng 14 ngày thì bạn sẽ chuyển đi trong vòng 30 ngày & sẽ không trả thêm tiền thuê nhà nữa.
Không thể ở được: nếu nhà cửa này không thể ở được nữa hay nguy hiểm, bạn sẽ gửi cho chủ nhà cho thuê 1 THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN về vấn đề này & sau đó sẽ chuyển đi. BẠN HÃY NÓI CHUYỆN VỚI 1 LUẬT SƯ VỀ TÌNH TRẠNG NHÀ Ở ĐƯỢC XEM LÀ KHÔNG Ở ĐƯỢC NÀY.

>> Xem thêm: Những Kinh Nghiệm Thuê Phòng Trọ Cho Sinh Viên Mà Bạn Nên Biết

Bạn không thể tiếp tục ở đây được nữa, hãy khiếu nại tình trạng này là không thể ở được & từ chối trả tiền thuê nhà
Các tiện nghi: Nếu chủ nhà cho thuê của bạn không cung cấp nhiệt, nước máy, nước nóng,điện, gas hay bất kỳ dịch vụ thiết yếu khác, bạn phải gửi cho họ 1 THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN về vấn đề này & sau đó quý vị phải:

 • Chấm dứt việc thuê mướn nhà này bằng 1 THÔNG BÁO BĂNG VĂN BẢN; hay
 • Chuyển đi trong thời gian mà những dịch vụ này chưa được cung cấp & không trả tiền thuê nhà cho thời điểm đó.
 • Tự sắp xếp việc cung cấp những dịch vụ cho chính mình & giảm trừ chi phí này vào tiền thuê nhà; hay
 • Khiếu nại đối với mức chênh lệch giữa chi phí thuê nhà hàng tháng & giá trị của nó (không có gas, ..v.v.)

Hy vọng với bài viết trên về luật cho thuê nhà trọ cùng các quyền và nghĩa vụ của các bên, có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn còn thắc mắc hay cần sử dụng dịch vụ chuyển trọ giá rẻ, hãy liên hệ ngay với Chuyển Nhà 24H để được tư vấn miễn phí nhé!

>> Xem thêm: Quy Định Về Luật Cho Thuê Nhà Kinh Doanh Năm 2021